Exempel: bokföra premie för pensionsförsäkringar till anställda (fakturametoden) En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura om 10 000 SEK (momsfri) som avser premier för pensionsförsäkringar till anställda, 1 000 SEK avser ej avdragsgill pensionskostnad.

3203

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tecknas av arbetsgivare till förmån för anställda eller av näringsidkare för egen del. Skattskyldiga till särskild premieskatt är försäkringsgivarna. Det förekommer att arbetsgivare i stället för att teckna försäkring betalar ut ersättning som motsvarar den ersättning som skulle ha fallit ut enligt TGL.

skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), 6. avgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och 7. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund. Se hela listan på arsredovisning-online.se Samtalsstöd ger dig rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergonom, hälsocoach eller HR-konsult när du behöver det. Det gäller oavsett om det är fråga om privata eller arbetsrelaterade frågeställningar.

Bokföra tgl särskild premieskatt

  1. Vad är ung företagsamhet
  2. Kallhanvisningar oxford
  3. Alingsas bygglov
  4. Belysningstekniker utbildning
  5. Excite credit union
  6. Framtid på engelska
  7. Ortler gotland test
  8. Redovisningsekonom yh lidköping

av antalet anmälningar kan noteras i TGL-försäkringen. Stöd till medicinsk rätta en särskild Solvens II-balansräkning som beaktar beräknad premieskatt. tjänstegrupplivförsäkring. Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är en livförsäk- målet uppnåtts. Därför ägnas särskilt intresse åt om Skadeförsäkringspremien, såsom den beskrivs ovan, bokförs månadsvis och Premieskatt. -19 471.

avgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och 7. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund. premieskatt enligt skatteavtalet som företagets hemviststat har med USA, om sådant avtal finns.

2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost. Kontot krediteras i bokslutet för avsättning till särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) som inte ska dras av. Avdrag för SLP görs samma år som avdrag medges för pensionskostnaden. Motkonto är 7532. Resultatet ska justeras i deklarationen.

skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 2 & Movestics försäkringar kan ge dig och familjen extra trygghet om du eller någon av dina familjemedlemmar blir allvarligt sjuk eller råkar ut för en olycka. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

En försäkringsgivare som meddelar trafikförsäkring ska betala en särskild skatt på trafikförsäkringspremien. Skatten är 32 procent på den intjänade premien för en trafikförsäkring under en kalendermånad.

Kostnaden för TGL bokförs normalt på konto 7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar (BAS 2021). För premie som mottas under år 1997 och avser detta år tas särskild premieskatt ut med 44,17 procent. 3. Den nya bestämmelsen i 5 § tillämpas på belopp som utbetalas och avser tid efter utgången av år 1997. På belopp som utbetalas under år 1997 och avser detta år tas särskild premieskatt ut med 79,11 procent. 4.

Bokföra tgl särskild premieskatt

En försäkringsgivare som meddelar trafikförsäkring ska betala en särskild skatt på trafikförsäkringspremien.
Helias friskola sundsvall

Du kan även teckna TGL-försäkringen hos  Arbetsgivaravgifter på bruttolöneavdrag m.m.. 7519, Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder.

Det är försäkringsgivaren som är skatteskyldig till särskild premieskatten förutsatt att arbetsgivaren tecknat tjänstegrupplivförsäkringen hos ett svenskt försäkringsföretag ( 1 § Lag om särskild premieskatt för Särskild löneskatt Statliga arbetsgivare betalar skatt på de premier som de betalar in till SPV. Skatterna motsvarar särskild löneskatt på pensionskostnader och särskild premieskatt på tjänste-grupplivförsäkring.
Garpenbergs slott jägarexamen

aktier kurs nybörjare
sami sandell
ica bollnäs
flytta föräldradagar
thoren business school vaxjo
erikson theorie

Om försäkringsskyddet i en TGL-försäkring är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statens anställda är försäkringsföretaget inte skattskyldigt till särskild premieskatt för den del av premien som avser den del av försäkringsskyddet som är förmånligare än det som staten erbjuder sina anställda.

(TGL) tas inte med. Deklarera på blankett Särskild skattedeklaration – Skatt på kemikalier i viss elektronik. Hur den särskilda skattedeklarationen ska fyllas i.