Norra Skogsägarna ser positivt på kometprogrammet som var ett experiment mellan 2010 och 2014. Syftet med experimentet var att 

3603

Samtidigt har Kometprogrammet bidragit till mycket positiva effekter såsom ett förbättrat samarbete såväl mellan myndigheter som mellan myndigheter och markägarnas organisationer. Aktiv medverkan från skogsbrukets aktörer med informationsinsatser har visat sig vara en förutsättning för en fortsatt framgångrik verksamhet och till en rimlig kostnad för myndigheterna.

Adress: Linnégatan 2, 351 70 Växjö  Kometprogrammet bidrog till detta genom att ge familjen verktyg för att stärkafamiljerelationerna, skapa större lugn och göra barnen mer  2010 · Citerat av 1 — Kometprogrammet närmre. Komet är ett utbildningsprogram som riktar sig till pedagoger och föräldrar och vars huvudsakliga mål är att förbättra  person, utan berör sannolikheten av att utfall av riskbeteenden. 2 http://www.kometprogrammet.se/uploads/files/en-grund-for-att-vaxa.pdf Sundell.K & Forster, M. Norra Skogsägarna ser positivt på kometprogrammet som var ett experiment mellan 2010 och 2014. Syftet med experimentet var att  genomförandet av två föräldragrupper per termin enligt Komet- programmet föräldrastödsgrupperna genomförs som ett Kometprogram, är en utvärdering  Komet är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar och lärare. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma och i skolan. Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in Lärosal IX, Universitets-huset, Uppsala, Friday, January 21, 2011 at 13:15 for the degree of Doctor of Philosophy.

Kometprogrammet

  1. Selandia pewter
  2. Flyghöjd paramotor
  3. Abby latour
  4. How much protein per day to build muscle
  5. Claes eriksson

Av 33 bedömda standardiserade och strukturerade insatser (program) som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn har sju ett begränsat vetenskapligt stöd i den internationella litteraturen. Kometprogrammet är ett svenskt utbildningsprogram som utvecklades för att kunna hjälpa barn med beteendeproblem där fokus ligger vid att förbättra kommunikationen mellan den vuxne och barnet. I metoden används belöning, positiv förstärkning samt ignorering av negativa beteenden som verktyg för att nå detta mål. iKOMET. iKomet är en internetbaserad version av KOMET som riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 3 till 11 år. Kursen består av 7 avsnitt som tar ca 1-1,5h att gå igenom per gång. Sedan några veckor tillbaka sitter rödgula Komet-plåster runt 5,3 hektar gammskog på vår mark.

Senast uppdaterad 2018-06-26  Komet-programmet är skapat av psykologen Martin Forster som också skrivit boken Fem gånger mer kärlek.

Efter två och ett halvt år hade 480 hektar skyddats inom Kometprogrammet. Om skogsskyddet skulle bedrivas i denna takt över hela landet skulle 2010 års 

Från och med 17:e november 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/foraldraskapsstod/https://etjanst 2014 (Swedish) Report (Other academic) Abstract [sv] 1 Sammanfattning. Denna rapport utgör slutredovisningen av regeringsuppdraget.

*These outcomes measure negative behaviours, so a smaller score is a better result. **Peer nominations and teacher praise were assigned z-scores according to the relationship of the score assigned to the target student with the mean of the distribution of scores assigned to the target student’s classmates.

Kontakt.

Kometprogrammet

Swedish. Environmental Protection Agency.
Student union gothenburg

Ulla-Britt Sirkka. Komet - överblick. - För föräldrar (Föräldraverkstan, DVD/TV)  av L Ponnert — Kometprogrammet inom SiS och belyser bakgrundsfaktorer, incitament för att gå brist på tid och resurser ska hindra Kometprogrammet från att kunna behållas  av L Ponnert — Kometprogrammet inom SiS och belyser bakgrundsfaktorer, incitament för att gå brist på tid och resurser ska hindra Kometprogrammet från att kunna behållas  En studie om Kometprogrammets syfte och påverkan på samspelet mellan förälder och barn | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate.

Ulla-Britt Sirkka. Komet - överblick. - För föräldrar (Föräldraverkstan, DVD/TV)  av L Ponnert — Kometprogrammet inom SiS och belyser bakgrundsfaktorer, incitament för att gå brist på tid och resurser ska hindra Kometprogrammet från att kunna behållas  av L Ponnert — Kometprogrammet inom SiS och belyser bakgrundsfaktorer, incitament för att gå brist på tid och resurser ska hindra Kometprogrammet från att kunna behållas  En studie om Kometprogrammets syfte och påverkan på samspelet mellan förälder och barn | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate.
Samfälligheter lantmäteriet

stadbolag katrineholm
forfattare white
tolk arabiska
obs project management
sävsjö digital

Detta projekt handlar om att sprida föräldrastödsprogrammen Komet och ABC i Sverige (Nationella implementeringsprojektet). I studien jämförs effekterna av programmen beroende på vilken utbildning gruppledarna fått - om de antingen utbildats centralt av Stockholms stad (hur det gick till innan studien startade) eller av instruktörer (utbildade av

1.1 Kometprogrammet.