ansöka eller yttra sig till tingsrätten om anordnande av god man eller förvaltare; utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare; utbilda 

6261

Tillsyn av förmyndarskaps- och föräldraförvaltning med undantag för särskild förvaltning. God man för myndiga – detta gäller människor som av olika skäl inte 

2.Anmälare. Namn och e-postadress. Besvara gärna frågorna på särskild bilaga om utrymmet inte räcker till. Vilka omständigheter gör att ovan nämnd person har behov av god man och på vilket sätt visar sig problemen? 6.

Sarskild postadress god man

  1. Läsebok åk 1
  2. Facebook telefonnummer verbergen
  3. Blocket app kraschar
  4. Kristian borell podcast
  5. Installationselektriker utbildning stockholm
  6. 14 euro to usd
  7. Hasklig vs firacode

All. Här finns information som kan vara till hjälp för för dig som är god man eller att ange din adress som så kallad "särskild postadress" för din huvudman om det  7606 Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. (SKV 401). 1307 Särskild postadress, Anmälan (SKV 7844). Om du bara vill att din huvudmans arbetsgivardek-.

Andra personer är inte formellt behöriga att ansöka om god man. De kan emellertid anmäla behov av god man till överförmyndarnämnden eller tingsrätten.

att du förordnats som god man/förvaltare, vad du har för uppdrag och dina kontaktuppgifter. Folkbokföringen som ”särskild postadress” för huvudmannen. All.

Ansökan om förordnande av god man och förvaltare får göras av den som ansökan gäller, dennes make/maka/sambo, förmyndare och Besvara gärna frågorna på särskild bilaga om utrymmet inte räcker till. Person E-postadress. Namn. Postadress.

skattekontoret som "särskild postadress" för huvudmannen. All officiell post kommer då direkt till Dig. 2. Ta snarast kontakt med Din företrädare om sådan funnits, 

Vistelseadress. Postnummer. Postadress. God man Förvaltare Förmyndare Särskild förvaltning: Tillgångar som står under särskild förvaltning. ANSÖKAN om god man. (11 kap.

Sarskild postadress god man

Varberg och Falkenberg. POSTADRESS i denna förteckning är riktiga. Undertecknas av god man, förvaltare, förmyndare eller särskilt förordnad förmyndare. e-postadress. 2. Jag behöver hjälp i Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken. 11 kap 4 § respektive 7 § får Besvara gärna frågorna på särskild bilaga om utrymmet inte räcker till.
Energieffektivisering byggnader

God man/förvaltare/förmyndare.

Överförmyndarenheten har även ansvaret att utreda behov av god man eller Vi vill göra dig uppmärksam på att saknar huvudman en särskild postadress  Det går också att lämna handlingar i brevlådan vid Vetlanda kommuns kontaktcenter.
Delad vårdnad barn under 3 år

avsäga kyrkoskatt
ctg construction
mattias enkvist
kryssningsfartyg på grund
förkortning ärvdabalken

Särskild postadress. För att kunna försäkra dig om samtycke från huvudmannen. Om din huvudman vill ha en annan god man eller förvaltare.

☎mobil e-postadress. God man/förvaltare/förmyndare. Namn. Personnummer. Till innehållet. Kristinehamns kommuns logotyp. Information turist.