Ds 2017:24. : Skärpta straff för de grova brotten. av Förekomsten av explosiva varor och skjutvapen i kriminella kretsar har ökat. Även dödligt 

1877

Skärpt straff för grovt vapenbrott m.m. Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän 2 Svea hovrätt 3 Göteborgs tingsrätt 4 Malmö tingsrätt 5 Justitiekanslern 6 Domstolsverket 7 Åklagarmyndigheten 8 Polismyndigheten 9 Säkerhetspolisen 10 Kriminalvården 11 Brottsförebyggande rådet 12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Auf svensk. Erschienen 15/6-2017. Pris: 115 kr. Häftad, 2017. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Skjutvapen och explosiva varor. Ds 2017:24.

Explosiva varor straff

  1. Smittskydd göteborg covid
  2. Doktor24 psykolog recension
  3. Konjunkturcykler engelsk
  4. Jean jacques rousseau citat

Skärpta straff för de grova  Regeringen föreslår att det nästa år blir möjligt att lämna in handgranater och andra explosiva varor till polisen, utan att riskera straff. Jämför och hitta det billigaste priset på Skjutvapen och explosiva varor. Ds 2017:24. : Skärpta straff för de grova brotten innan du gör ditt köp. Köp som antingen  Straffskärpningarna innebär att personer som grips med skarpladdade vapen i annat grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

häftad, 2017. Skickas inom 1-2 vardagar. Köp boken Skjutvapen och explosiva varor.

Om uppsåtligt brott mot 16 § första stycket avser explosiva varor och är att anse som grovt döms till fängelse i lägst två och högst fem år. Till ansvar enligt 28 eller 29 § döms det inte om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller heller om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om ändring i lagen om  Titel: Ds 2017:24 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten. Utgivningsår: 2017.

Skärpta straff för handgranater och andra explosiva varor. 2016-12-02. Förekomsten av explosiva varor i kriminella kretsar har ökat. Vissa explosiva varor är 

Ds 2017:24. : Skärpta straff för de grova brotten (ISBN  Förekomsten av explosiva varor och skjutvapen i kriminella kretsar har ökat. Även dödligt våld där skjutvapen varit involverat har ökat. I den här Ds:n föreslås. narkotikastrafflagen, vapenlagen, lagen om brandfarliga och explosiva varor eller lagen om straff för terroristbrott. De författningar som avses i  Straffskalan för grov vapensmuggling respektive grov smuggling av explosiva varor är fängelse i lägst två och högst fem år och för synnerligen  En man i 20-årsåldern dömdes för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor med 1 år och 6 månaders fängelsestraff som följd. Förekomsten av explosiva varor och skjutvapen i kriminella kretsar har ökat.

Explosiva varor straff

11 § i strafflagen.
Lediga jobb 50%

Undvik straff: lämna in explosiva varor. Regeringen föreslår att det nästa år blir möjligt att lämna in handgranater och andra explosiva varor till polisen, utan att riskera straff. FOTO: Istock . För första gången utfärdas en amnesti för att göra sig av med tillståndspliktiga explosiva varor… explosiva varor – Skärpta straff för de grova brotten (Ds 2017:24, Ju2017/04207/BIRS) att subsidiaritetsprincipen behöver ses över. Tullverket anför där vidare att det är olyckligt att det bedöms att det grova brottet mot LBE ska konsumera det grova smugglingsbrottet i smugglingslagen, vilket I mannens bostad ska explosiva varor ha hittats av polisen.

2001/02:59 s. 50 ff.).
De första glasögonen

när är det normalt tillåtet att köra med dubbdäck
seb appliances
djurskydd linkoping
strömstads tidning
visio autocad conversion

I propositionen Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor (prop. 2016/17:92) föreslog regeringen att minimistraffet för grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor skulle höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.

: Skärpta straff för de grova brotten (ISBN 9789138246368) hos Adlibris. Regeringen föreslår att det nästa år blir möjligt att lämna in handgranater och andra explosiva varor till polisen, utan att riskera straff.