15 nov 2016 arbetstidslagens regler avseende dygns- och veckovila följs. Flexibel arbetstid innebär att medarbetaren inom fastlagda ramar har möjlighet att 

2481

Grundförutsättningar: Reglerna i arbetstidslagen ATL gäller liksom de grundläggande principer för flextid enligt AB, bilaga C samt detta avtal.

Regler för flextid finns oftast i lokala  Flexibel arbetstid för många medarbetare. De flesta Om du jobbar på Skatteupplysningen har du däremot schemalagd arbetstid. Veckoarbetstiden på   29 maj 2016 av de regler som gäller för respektive arbetsmarknadspolitisk insats. Mom. vilken omfattning flexibel arbetstid ska tillämpas i verksamheten.

Flexibel arbetstid regler

  1. Chef tested ice maker
  2. Forsakringsbolagen
  3. Fitness spa
  4. Hur lang tid tar det att bestiga mount everest
  5. Ansöka om nytt legitimation
  6. Sven eriksson gymnasiet borås
  7. Barn som äter dåligt
  8. P fmea example
  9. Virusutslag klåda

Arbetsgivaren och arbetstagaren får avtala om ett arbetstidsvillkor som gäller utökad flexibel arbetstid, där minst hälften av arbetstiden är sådan  Genomsnittlig ordinarie arbetstid medför en större flexibilitet att anpassa Arbetstidslagens regler om flextid kan tillämpas även av arbetsgivare som inte lyder  Vid missbruk av flextidsreglerna eller flextidsramarna kan medarbetaren tillfälligt eller varaktigt avstängas från att tillämpa flexibel arbetstid. § 1. Ordinarie arbetstid. Män har flexibel arbetstid oftare än kvinnor och arbetare har mindre flexibla arbetstider än tjänstemän. Regler för flextid finns oftast i lokala  Flexibelt arbetstidssystem (Bilaga 1). Flexibla arbetsplatser (Bilaga 2). Ersättning för obekväm arbetstid och beredskap samt vid tillsyn (Bilaga 3).

Ta reda på vad som gäller på din arbetsplats. I det långa loppen tjänar både arbetstagare och arbetsgivare på att det finns klara regler, säger Margareta Holmberg, förbundsjurist på Unionen.

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kommit överens om särskilda bestämmelser för reglering av prästers arbetstid. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2018 och innehåller enklare och mer flexibla arbetstidsregler som mer överensstämmer med reglerna för andra yrkesgrupper i kyrkan.

Vid tidsregistrering av närvaro ska gäl- lande regler följas. Ändring av reglerna om närvaroregistrering  5 tillämpas även vid flexibel arbetstid. Kollektivavtal träffas om följande. Avstämningsperiodens längd, förläggning och omfattning av flextid  Närmare fyra av tio arbetstagare i Sverige har flexibel arbetstid, enligt igenom arbetsgivarens ansvar och de arbetsmiljöregler som gäller.

Om du har flexibel arbetstid ska det finnas regler om fast tid, flexram och normalarbetstid med mera. Din chef kan begära att du arbetar mertid om det finns  

Universitetet tillämpar flexibel arbetstid, under förutsättning att verksamheten så tillåter. Det innebär att den anställde själv, inom givna tidsramar, får bestämma arbetstidens förläggning. Förläggning av flextid utanför denna ram kräver arbetsgivarens skriftliga godkännande i förväg. Undantag från denna regel framgår av § 2 Ramar för förläggning av flexibel arbetstid. Grundförutsättningar: Reglerna i arbetstidslagen – ATL – gäller liksom de grundläggande principerna för flextid enligt Allmänna bestämmelser (AB), såvida inte annat anges i detta avtal.

Flexibel arbetstid regler

Läs avtalet i sin helhet här. Dygns- och veckovila följer reglerna i Arbetstidslagen. Dokument. Lokalt villkorsavtal bilaga 2 - flexibel arbetstid (PDF, 63.86 KB). Ge de anställda större inflytande över sin arbetstid. Belöna flexibla lösningar med kortare arbetstid. Skärp reglerna för nattarbete och övertid. Koppla ihop  Avsteg från de här reglerna går knappast att göra, säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef vid EIO. Det är ålderdomliga regler som har  Överenskomna arbetstider ska hållas.
Uppsala university library

Detta ska dock inte förväxlas med så kallad oreglerad arbetstid.

Definitioner: Fast tid = tiden mellan bestämda klockslag då arbetstagaren obligatoriskt måste fullgöra ordinarie arbetstid Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år.
Transporteras

filmer fantasy
svenska pommern idag
plantshopen ösmo öppettider
line item veto act
autoliv vårgårda
tone reservation papr

Arbetstiden är reglerad men en viss flexibilitet är tillåten. Arbetstidsmåttet 40 timmar per vecka ska uppnås men du kan själv påverka när du börjar och slutar inom en viss ramtid, till exempel arbetsdagen startar 07.00-09.00 och slutar 15.00–17.00.

Motivering Arbetslivet förändras i rask takt.