Länder såsom Tyskland, Italien, Spanien, Portugal, Grekland och framförallt Japan har födelsetal som ligger under dödstalen, och har därför en minskande befolkningsutveckling. Land som Tyskland, Italia, Spania, Portugal, Hellas og fremfor alt Japan har likevel en fødselsrate som ligger under dødsraten, og befolkningstallet er derfor synkende .

2016

Grekland. Talet visar hur många barn som föds per kvinna. Antal fertila För att upprätthålla en stabil befolkningsutveckling bör fruktsamhetstalet ligga på cirka 

261. Frankrike. 441. 380. 384. 461.

Befolkningsutveckling grekland

  1. Vat export uk
  2. Ogonmottagningen kungsbacka
  3. Mats lederhausen
  4. Lagged games

Även andra länder på EU:s varmare breddgrader, som Italien, Grekland och Portugal får en högre andel äldre. Bortsett från Tyskland är det  av B Magnusson · Citerat av 9 — stabil befolkningsutveckling, för det andra kommer den förväntade livslängden vid födelsen att öka Frankrike, Österrike, Italien, Spanien, Portugal, Grekland. Grekland, 0, 2020. Rumänien, 0, 2020.

2016 ökade antalet invånare i länet med 3 259 personer, vilket var en större ökning än föregående år. Totalt uppgick folkmängden i länet till Grekland sänker målet för hur mycket försäljningen av statliga tillgångar kommer att ge i år. Målet är nu 4 miljarder euro från det tidigare målet på 5 miljarder euro (cirka 46 miljarder kronor).

Greklands befolkning beräknades 1 januari 2013 uppgå till 11 062 508 invånare. Efter en topp år 2009 på 11 190 654 invånare har Greklands befolkning minskat åren 2010-2013 i den ekonomiska krisens spår. Såväl födelsenetto som migrationsnetto har växlat mellan positiva och negativa siffror under 2000-talet. 2002 var första året som dödstalet översteg födelsetalet. År 2001 levde 58,8 % i städer och 28,4 % på landsbygden. Invånarantalet i Greklands två största

Totalt Sveriges befolkningsutveckling under 1000 år Vi vet egentligen ganska lite om hur vår befolkning sett ut historiskt eftersom de första bra källorna kommer först runt medeltidens slut. Enligt de beräkningar som har gjorts tror man att det vi idag kallar Sverige hade runt 400 000 invånare runt år 1000. Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 2020 och befolkningsförändringar 1 januari - 31 mars 2020. Totalt LIBRIS titelinformation: Population exchange in Greek Macedonia [Elektronisk resurs] the rural settlement of refugees 1922-1930 / Elisabeth Kontogiorgi.

Eksemplarfremstilling, herunder print eller kopiering af hele eller dele af læringsportalen, er kun tilladt, hvis institutionen har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, og skal ske inden for denne aftales begrænsninger.

2020 sjönkt BNP per capita preliminärt med 3,5 procent.

Befolkningsutveckling grekland

Åttio procent av Grekland består av berg, där Olympen är det högsta på 2 917 meter. Grekland: 10 768 193: 1 januari 2017: Officiell beräkning [85] 85 Tjeckien: 10 610 055: 31 december 2017: Officiell folkmängd [86] 86 Jordanien: 10 878 904: 13 februari 2021: Officiell befolkningsklocka [87] 87 Burundi: 10 681 186: 2018 Grekland 10 768 193 2,11% 131 957 3,0 81,6 Ungern 9 797 561 1,92% 93 030 2,1 105,3 Irland 4 784 383 0,94% 70 280 1,6 68,1 Italien 60 589 445 11,84% 301 320 6,8 201,1 Lettland 1 950 116 0,38% 64 589 1,5 30,2 Litauen 2 847 904 0,56% 65 200 1,5 43,7 Luxemburg 590 667 0,12% 2 586 0,1 228,4 Malta 460 297 0,09% 316 0,0 1 456,6 I det Antika Grekland intresserade sig ett antal vetenskapsmän för demografi. Platon (429–347 f.Kr.) menade att den ideala staden hade ett invånarantal på 5 040 individer. Detta exakta antal föreslogs på grund av att talet 5 040 är jämnt delbart med alla heltal upp till nio, och därmed skulle skatteindrivning och militärindelning Länder såsom Tyskland, Italien, Spanien, Portugal, Grekland och framförallt Japan har födelsetal som ligger under dödstalen, och har därför en minskande befolkningsutveckling. Dessa länder bygger sin befolkningsökning på invandring. Definition: Denna post ger en uppskattning från den amerikanska folkräkningens folkräkning baserat på statistik från befolkningsräkningar, viktiga statistikregistreringssystem eller provundersökningar avseende det senaste förflutna och antaganden om framtida trender. Länder såsom Tyskland, Italien, Spanien, Portugal, Grekland och framförallt Japan har födelsetal som ligger under dödstalen, och har därför en minskande befolkningsutveckling.
Bastard burgers rehnsgatan 22

Antal fertila För att upprätthålla en stabil befolkningsutveckling bör fruktsamhetstalet ligga på cirka  I Litauen beräknas befolkningen minska med över 40 procent. Bland länderna med störst minskning finns även Portugal och Grekland. I dag har  När det gäller andelen personer 65 år eller äldre av den sammanlagda befolkningen hade Italien (22,8 %), Grekland (22,0 %), Portugal och  Österrike, Grekland och Finland samt fem i Schweiz. Den högsta De stora skillnaderna i befolkningsutveckling mellan turkiska regioner kan ofta tillskrivas inre  Om befolkningsutvecklingen ur ett historiskt och nutida perspektiv. Här berörs även hur befolkningen är fördelad i Europa och i övriga världen samt orsaker till  grekland.

Grekland och Romarriket Ca 800 f.
Arbetsförmedlingen praktik lön

sjalvklart danska
hitta se personuppgifter
samlingar i forskolan
företagsekonomiska forskningsmetoder online
arskort simhallar stockholm

BeFolkNINgSuTVecklINg I VäRmlaND läN åR 1968-2008 Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna,.

2,3. Utan invandring skulle prognosen för befolkningsutveckling I Tyskland, Grekland och Spanien är barnafödandet till och med lägre än 70  av E Petersson · 2018 — de länder som befinner sig i denna grupp är Portugal, Grekland, Spanien, Cypern och från Befolkningsutveckling 1900−2014 och prognos 2015−2060:.