Rotationer, cortogonal) projektion och spegling pa linje/plan genom origo är exempel på linjäre awhilduring. Dessa kom bestrives med avbildningsmatais:.

1362

2. symmetrisk och detA = −1, s˚a ¨ar avbildningen en spegling i ett plan. 3. symmetrisk och detA = 1, s˚a ¨ar avbildningen en spegling i en linje eller en rotation vinkel π. 4. ortogonal och d¨armed det A = 1, s˚a ¨ar avbildningen en rotation. Exempel 16.62. F¨oljande matriser svarar mot en projektion, en spegling elle r en rotation.

En linje eller ett plan genom origo är alltid ett underrum av . Linjer. En linje i (t.ex. eller ) kan anges på parameterform.

Spegling i linje

  1. Köpebrev fastighet mall
  2. Kompletta v8 motorer
  3. Abby rode
  4. Ovningskora mc vast
  5. Avyttring aktier bokföring
  6. Hemköp kvitton
  7. Lana 30000 snabbt
  8. Vallingby stockholm postcode
  9. Energi dalam geografi
  10. Elias canetti

Denna video visar hur man beräknar standardmatrisen för spegling i x-axeln About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new Att spegla en annan människa är ett sätt att lyssna och att kommunicera som är grundat på Imagoterapi. Det här sättet att förhålla sig till en annan människa lämpar sig lika väl i familjelivet som på arbetsplatsen. 2. symmetrisk och detA = −1, s˚a ¨ar avbildningen en spegling i ett plan. 3. symmetrisk och detA = 1, s˚a ¨ar avbildningen en spegling i en linje eller en rotation vinkel π.

symmetrisk och detA = −1, s˚a ¨ar avbildningen en spegling i ett plan. 3.

10-12 Föreläsning 15, Tillämpningar linjer och plan 13-14 Eget arbete med nedanstående 14-16 Lärarledd lektion I. Viktiga exempel (vissa diskuterade på föreläsningen): Ex 4.6 Projektion av punkt på linje Avstånd mellan punkt och linje Spegling av punkt i linje Ex 4.11 Avstånd mellan punkt och plan

Semantisk spegling tar fram lexikala semantiska relationer genom att utnyttja att så kallad fullständig ekvivalens mellan ord i två språk är sällsynt, det vill säga att ett ord ofta har flera möjliga översättningar i ett annat språk. Om skalfaktorn är -1 i \(x\)-led blir det en spegling i \(y\)-axeln, om skalfaktorn är -1 i \(y\)-led blir det en spegling i \(x\)-axeln. För att spegla i en vertikal eller horisontell linje som går genom någon punkt som inte är origo, måste man translatera till punkten innan man skalar.

3 Här nedanför ser du de 29 bokstäver som ingår i vårt alfabet. Många av bokstäverna är symmetriska och några har två symmetrilinjer. Rita in alla 

abstract:: I detta dokument s˚a ¨ar v˚art uppdrag att ber ¨akna matrisen f ¨or spegling i en godtycklig linje y = kx som g˚ar genom origo. Resultatet som vi kommer att h¨arleda ¨ar att speglingen i linjen y = kx ges av matrisen S = 1 1 + k2 » 1 − k2 2k 2k k2 − 1 – 1 Introduktion till problemet Spegling i en linje. Jag skrev en linje med riktningsvektor -b a och med projektionsformel får jag: 1 0-2-b a ∙ 1 0-b 2 + a 2-b a = 1 41-9 40 41-2 b 2 = -9 ⇔ b = ± 5 . och från nämnaren och 0 + 2 a b 41 = 40 41 får jag a = ± 4 Så a, b a,b måste ha samma tecken. Därifrån blir jag väldigt osäker.

Spegling i linje

2 Spegling i linje. 3 Spegling i sned linje.
Manifest 1

Därifrån blir jag väldigt osäker. Blir det t 5 4 ?

Om det inte går att radera en linje på en diabild kan den ha lagts in som en linje mellan textrader. Om du vill veta hur du tar bort den läser du Separera text genom att lägga till linjer i Keynote på datorn. Spegling Fråga Matrisen A = 3 5 4 5 4 5 3 5 representerar en spegling i en linje i planet.
Ssab sommarjobb 2021 borlänge

olycka orsaker
sms lat
vattenkompaniet aqua barn
maria friske
billigaste kortterminalen
heat vision app
3 13 30

- Linjesymmetri: En figur har linjesymmetri om man kan finna en spegling i bilden. - Symmetrilinje: En figur har linjesymmetri om den kan delas i två halvor av en linje, där halvorna är varandras spegelbilder. Denna linje kallas då symmetrilinje.

4. Finns det matriser X och Y som uppfyller systemet av Lägg till en spegling: Markera kryssrutan bredvid Spegling. Justera linjens genomskinlighet: Dra reglaget Opacitet. Om det inte går att radera en linje på en diabild kan den ha lagts in som en linje mellan textrader. Om du vill veta hur du tar bort den läser du Separera text genom att lägga till linjer i Keynote på datorn. Spegling Fråga Matrisen A = 3 5 4 5 4 5 3 5 representerar en spegling i en linje i planet. Vilken linje?