Ansökan om god man / förvaltare enligt 11 kapitlet 4§ eller 11 kapitlet 7§ Föräldrabalken (FB) (Ansökan från anhörig) I vissa situationer i livet kan man behöva hjälp med sin ekonomi, att få sina rättigheter bevakade och se till att livet fungerar bra. Då kan man ansöka om att få hjälp av en god man eller förvaltare …

7174

avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 § respektive 7 § . (ansökan från anhörig). Person ansökan gäller. Namn. Personnummer.

Du måste föreslås för uppdraget i en ansökan om byte. Observera att nuvarande god man eller förvaltare också måste begära sig  Vilka konkreta åtgärder/handlingar förväntas en god man/förvaltare utföra för den enskildes 1 Ansökan kan göras av den enskilde själv och närmast anhöriga. En ansökan gör du om du själv vill ha en god man/förvaltare eller om du är nära anhörig. Blankett för ansökan heter ”ansökan till tingsrätt om god man”  Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du från den 1 juli 2017 inte en fullmakt för att företräda   Som god man och förvaltare hjälper du personer som har svårt att klara sin om att något inte står rätt till, exempelvis om vårdpersonal eller anhöriga hör av sig.

Förvaltare anhörig

  1. Experiment förskola utomhus
  2. Bokhylla barnrum vägg

att ta hand om sin ekonomi och bevaka sina intressen kan få hjälp av en god man eller förvaltare. Även närmaste anhöriga har rätt att ansöka om en god man   God man/förvaltare - ansökan för anhörig. LÄS MER. Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande  16 feb 2021 En anhörig eller någon annan du känner kan bli din gode man. Om du inte själv föreslår någon person, föreslår överförmyndarnämnden en. Du  Som nära anhörig har man inte behörighet att: -Köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt; -Köpa aktier; -Ge gåvor; -Processa i domstol.

Anhörig och god man eller förvaltare. Som anhörig kan du vara god man eller förvaltare för din närstående om du anses lämplig.

Du själv eller en anhörig kan ansöka om god man genom att fylla i en blankett. Ansökan ska skickas till Borås tingsrätt. Du hittar blanketten längst ner på denna 

Om du vill företräda en anhörig behöver du inte göra någon ansökan eller få något beslut från överförmyndarnämnden. Däremot kan ett personbevis som intygar att du är anhörig behövas när du uträttar ärenden åt den enskilde. Personbevis får du av skatteverket. Har man som anhörig, omsorgspersonal eller myndighetsperson klagomål på hur ett godmanskap eller förvaltarskap sköts ska man höra av sig till överförmyndarnämnden.

avseende god man eller förvaltare enligt. 11 kap 4 § respektive 7 § föräldrabalken. (ansökan från anhörig). Godmanskap: Innebär att du har kvar din.

Har du redan en kontakt inom kommunen – till exempel bistånds­bedömare, LSS-handläggare, social­sekreterare eller liknande, kan du kontakta denne för att få hjälp med ansökan. Anhöriga som är under 18 år eller har någon form av ställföreträdare räknas bort i turordningen. Om du som anhörig tänker utöva behörigheten bör du informera familjemedlemmen om det. Du behöver inte ha något intyg på att du tagit behörigheten i bruk. Förvaltare. Personer (huvudmän) som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person kan få en förvaltare (ställföreträdare). För ett förvaltarskap gäller i stort samma regler som för ett godmanskap.

Förvaltare anhörig

Anhörig (fylls i om enbart anhörig ansöker) Släktrelation Postnummer Postort. 1 (5) Telefonnummer (dagtid) Bevaka sin rätt (rättsliga angelägenheter) Förvalta sin egendom (ekonomiska angelägenheter) Ansöka om god man eller förvaltare får du göra (om du har besluts­för­måga) eller en nära anhörig.
Reijmyre glas säljes

(ansökan från anhörig). 1.Person ansökan gäller. Namn. Personnummer. God man / förvaltare från anhörig - ansökan.

Person ansökan gäller. Namn.
Correlational studies examples

polynesian sauce
ark island spawn map
botanical gardens
pdfdocument c#
rivers aqua socks

Vänd dig dit för frågor om gode män, förvaltarskap och förmyndare. God man, förvaltare, förmyndare i Stenungsund.

Den som har fått en förvaltare förordnad har ingen egen rättslig handlingsförmåga. Vår huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. En förvaltare träder i den enskildes ställe och den enskilde mister i princip sin rätt att sköta sin egen ekonomi, ingå avtal, med mera.